Home » Hồi ký Lý Quang Diệu by Lee Kuan Yew
Hồi ký Lý Quang Diệu Lee Kuan Yew

Hồi ký Lý Quang Diệu

Lee Kuan Yew

Published
ISBN :
Paperback
935 pages
Enter the sum

 About the Book 

Hồi ký của Thủ tướng Lý Quang Diệu viết về quá trình độc lập của đất nước Singapore và những nổ lực phấn đấu của bản thân ông để lãnh đạo đất nước.Tôi viết cuốn sách này cho một thế hệ trẻ của Singapore, những người thấy sự ổn định, phát triển vàMoreHồi ký của Thủ tướng Lý Quang Diệu viết về quá trình độc lập của đất nước Singapore và những nổ lực phấn đấu của bản thân ông để lãnh đạo đất nước.Tôi viết cuốn sách này cho một thế hệ trẻ của Singapore, những người thấy sự ổn định, phát triển và thịnh vượng như là chuyện đương nhiên. Tôi muốn họ hiểu ra chuyện một quốc gia nhỏ bé chỉ có 640 dặm vuông và không có tài nguyên thiên nhiên đã phải khó khăn thế nào để tồn tại giữa những quốc gia mới độc lập và rộng lớn hơn cùng theo đuổi những chính sách bảo vệ lợi ích của nước mình...Đây không phải một cuốn sách dạy bạn tự làm cái gì đó, cho dù là xây dựng một nền kinh tế, một quân đội hay một quốc gia. Nó là bản tường trình về những vấn đề mà các đồng sự và tôi đã đối mặt, và chúng tôi đã khởi sự giải quyết chúng như thế nào...